Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #5 Sansemotorik er energi til hjernen

05/08/2014 15.11

Case: Thomas får for mange indtryk 

4.a er i fuld gang med undervisningen. Thomas har svært ved at koncentrere sig og holde fokus omkring undervisningen. Thomas hører alt omkring ham – sidemandens mave der rumler fordi han er sulten, Sara der taber en blyant på gulvet, en bil udenfor der gasser op, Sofie der hoster, osv osv. Til sidst vælger Thomas at tage sin hætte fra trøjen op over hovedet.

Denne case er et klassisk eksempel på et barn der har problemer med sanseintegrationen. Alle de mange sanseindtryk bliver ikke sorteret korrekt hos Thomas, og det betyder at alle indtryk går ind med samme volumen og han hører derfor ikke det vigtigste – nemlig hvad læreren siger.

De fleste børn er i stand til at lukke alle uvedkommende sanseindtryk ude for at kunne fokusere på det vigtigste – i dette tilfælde hvad læreren siger.
Sanseintegrationen er ofte på overarbejde hos børn indenfor diagnoseområdet. Hjernen har svært ved at sortere, bearbejde og integrere de sanseindtryk der kommer. 

Vores sanseindtryk modtages i vores hjernestamme, og hvis de primære sanser i hjernestammen ikke fungerer optimalt, vil der opstå problemer/fejl i vores måde at agere og fortolke på.

Fysisk aktivitet er dopaminfremmende – altså giver det os glæde, lyst – en god følelse. Ikke at det på nogen måde kan erstatte medicin til ADHD ramte. Sansemotorisk træning er et rigtig godt supplement hertil.

Flere neuropsykologer kobler også begreberne – Viden – Læring – Dopamin. Så endnu et argument for mere fysisk aktivitet i skoletiden.

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus


Tina Søndergård Rasmussen er pædagog og sansemotorisk vejleder.

Har i mange år arbejdet med børn og unge indenfor det specialpædagogiske område – eks.  som ressourceperson for børn med ADHD og børn indenfor det autistiske spektrum.


Skrevet af Karin Høgh