Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #13 Sansemotorik

13/08/2014 18.56

De primære sanser som udgør barnets grundmotorik er
  • labyrintsansen
  • muskel-ledsansen
  • taktilsansen
Disse tre primære sanser har sammen med synssansen stor og afgørende betydning for vores motoriske udvikling.

Labyrintssansen/vestibulærsansen er et lille organ, som sidder i det indre øre. Den består af 3 små rør/buer der snor sig ind i hinanden. Hvis denne ikke er velfungerende giver det sig bl.a. udslag i svimmelhed, køresyge. Barnet vil ofte fravælge at gynge, rutsche og lege vilde lege. Ofte vil det også kendetegne barnet, at det vælger tilskuerrollen ved aktiviteter. Barnet kan også modsat være urolig i sin adfærd, måske ”tage føringen” ved hele tiden at være i front, for på denne måde at få styr på situationen.

Case: Kasper har problemer med labyrintsansen

Kasper er hele tiden i bevægelse og virker umiddelbart dygtig med sin krop. Han er glad for at gynge i frikvartererne, men kun når det er vildt, faktisk kan det ikke blive vildt nok.


Det er så vildt at andre børn ikke længere vil gynge sammen med Kasper. Når klokken ringer og de skal ind til timen drøner Kasper altid afsted, og som regel støder han ind i andre, skubber til andre og kæmper for at komme først.

Denne case illustrerer et barn der har problemer med labyrintsansen. Kasper er så understimuleret på denne at han er nødt til at holde sig i tempo og fart hele tiden for ikke at mærke at han bliver svimmel.

Øvelse! 


Drej rundt på kontorstolen – kan både være siddende og liggende på maven. Man kan også bare stå på sine ben og dreje rundt hvis ikke man har stole der kan dreje rundt. Dette både med hovedet oprejst og næsen kiggende ned mod gulvet.

Eleverne kan evt. gå sammen 2 og 2.

Vær opmærksom på, at flere børn vil finde denne øvelse ubehagelig, hvis labyrintsansen ikke er som den skal være. I så fald skal barnet ikke dreje rundt så mange gange. Har man evt. en tummelumsk (billedet) med flad bund til rådighed vil den også være super god at dreje rundt i.

Start stille og roligt med f.eks. fire rotationer rundt først til den ene side og så til den anden. En velstimuleret labyrintsans udgør otte rotationer til hver side i alle tre buer.

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus

 
Tina Søndergård Rasmussen er pædagog og sansemotorisk vejleder.

Har i mange år arbejdet med børn og unge indenfor det specialpædagogiske område – eks.  som ressourceperson for børn med ADHD og børn indenfor det autistiske spektrum. 

Skrevet af Karin Høgh