Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #14 Forstå hvad der ligger bag

14/08/2014 18.51

 

 

 
Mange elever med særlige behov opererer efter en anden logik, end vi andre gør.

Det, der giver mening for os, giver ikke nødvendigvis mening for barnet - og omvendt.

Her kan det betale sig at prøve at sætte sig ind i, hvordan barnet tænker.

Når det lykkes at identificere logikken bag barnets handlinger, kan det lettere lade sig gøre at guide barnet.
 
Du finder ind til barnets logik, ved at spørge ind til, hvad barnet tænkte undervejs:

“Hvad skete der så - hvad tænkte du imens?”

Det er ikke altid det lykkes at finde ind til logikken bag.

Ofte kan det være nødvendigt bare at konstatere, at der er tale om en anden logik.

Case:  En anden logik 

Mathias gik i en klasse med mere traditionel undervisning. Der var tavleundervisning og opgaver efterfølgende. De opgaver, eleverne ikke nåede inden frikvarteret, skulle laves hjemme.

Mathias gik ikke i gang med opgaverne. Han opererede efter en logik, der sagde: Hvis jeg går i gang med opgaverne, når jeg måske ikke at blive færdig, og så har jeg lektier for. Derfor lader jeg være med at gå i gang. Konsekvensen af sådan en tankegang kan senere føre til, at eleven bliver væk fra skole.
 
Allerede efter første uge med Ugeskema var Mathias i fuld gang med at arbejde, og inden ugen var gået, var han færdig med alle opgaver. Ved at arbejde med Ugeskema, er det ikke farligt for Mathias at gå i gang med opgaverne. Det resulterer ikke i lektier, hvis han ikke er færdig, når timen er slut. Mængden af opgaver og sværhedsgraden er tilpasset præcist til ham og hans udfordringer, og han har hele ugen til dem.
 
Tip!
Tænk på, at selv om det lykkes at finde ind til logikken, er det ikke givet, at vi forstår den. Det er jo netop en anden logik end den, vi andre følger.  

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus

 
Karina Winther er AKT-lærer, forfatter og foredragsholder.
 
Karina Winther er sammen med Lene Theill forfatter til bogen "UgeskemaRevolutionen – Folkeskole med overskud til alle", der blev udgivet på Forlaget Reflexion i november 2012. Bogen giver praktiske anvisninger på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.
 
Karina Winther har som klasselærer med op til 28 elever i klassen udviklet og indført Ugeskemaet i alle sine klasser og har haft elever med særlige behov inkluderet.
 
Som AKT-lærer har hun vejledt kolleger i forbindelse implementeringen af Ugeskema i mange klasser. Karina har opbygget og udviklet AKT-funktionen (Adfærd-Kontakt-Trivsel) på to skoler. Konflikthåndtering via mediation er en integreret del af hendes arbejde, og hun underviser jævnligt klasser i at håndtere konflikter. 
 
Karina har lang erfaring med specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning og forebyggende indsats. Som foredragsholder og konsulent tager Karina gerne rundt på landets skoler, og hun er også gæstelærer på Professionshøjskolen UCC i København. 

Link til "UgeskemaRevolutionen" på Inklusion Onlines webshop.

 
Skrevet af Karin Høgh