Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #15 Støtte kan også være samtale med barnet

16/08/2014 13.03

Der er mange måder at "sætte timer af til støtte" til et barn med ADHD.

Samtaletimer er en måde at støtte på.

Ja, erfaringerne viser, at et kvarter til en halv time hver uge eller hver fjortende dag er nok, siger Dorthe Holm, som har beskrevet modellen  i denne pjece, som du kan printe ud

Det er vigtigt, at det er den samme person hver gang, og at det er en voksen, som kender barnet godt. For eksempel klasselæreren. 

Emnerne for samtaletimerne kan være 
  • aftaler med barnet
  • kommende udflugter
  • temauger
  • kontakten til kammerater

Tip til samtalerne


- de skal foregå i det samme lokale hver gang og på et fastlagt tidspunkt
- der købes en lille bog, hvori der skrives en fast dagsorden, som er gældende hver gang
- ofte drikkes saft eller spises et stykke frugt
- slut af med at tale om  en sjov eller god oplevelse siden sidst
 
Samtaletimerne kan anvendes både i skolen, fritidsordninger, døgninstitutioner m.m.
 
 

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus


Dorthe Holm, indehaver af specialpædagogisk virksomhed www.hvasko.dk, forfatter af HVASKO pædagogik i hverdagen.

Ansat ved Horsens Kommunes videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourette, OCD og autismespektrumforstyrrelser.

Hun er koordinator og pædagogisk vejleder for kommunens folkeskoler og specialskoler.

Denne funktion indebærer samtaler med børnene og familierne samt uddannelse, samtaler og vejledning af lærer, pædagoger og skolepsykologer med henblik på inklusion.


H – Handicapforståelse
V – Visuel støtte
A – Assessment/vurdering
S – Struktur
K – Konkret
O – Organisering
Skrevet af Karin Høgh