Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #16 Der er alt for meget støj i skolen

18/08/2014 12.49

 

Case:  Frida har brug for absolut ro 

”Jeg hader når de voksne siger, at jeg skal koncentrere mig. Jeg kan jo ikke, siger Frida på 8 år.” Men når hun tager høreværn på, kan hun få ro til at koncentrere sig om at læse eller skrive - eller løse matematikopgaverne.

Med høreværnene kan børnene  lukke lydene ude og isolere sige i en lille læringshule. 

På stadig flere skoler  købes høreværn hjem i klassesæt, og forældre lægger høreværn i skoletasken sammen med madkassen. 

Kragsbjergskolen i Odense er en af dem, der har taget "hørebøfferne" i brug. 

"Børnene tager ikke høreværn på, hvis de ikke har brug for det og har gavn af dem, Det er fint at bruge høreværn som pædagogisk redskab til elever, der lærer bedst i stilhed, men mod støj i klasserne må de kun være en nødløsning", siger Dorthe Holm, som anbefaler høreværn til børn i skolen.

Mange bygninger lever slet ikke lever op til de krav, der stilles til moderne undervisning. 

"Børnene arbejder i grupper og taler derfor mere sammen i undervisningen. Det giver naturligvis mere støj", siger Dorthe Holm. 

 

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus

Dorthe Holm, indehaver af specialpædagogisk virksomhed www.hvasko.dk, forfatter af HVASKO pædagogik i hverdagen.

Ansat ved Horsens Kommunes videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourette, OCD og autismespektrumforstyrrelser.

Hun er koordinator og pædagogisk vejleder for kommunens folkeskoler og specialskoler.

Denne funktion indebærer samtaler med børnene og familierne samt uddannelse, samtaler og vejledning af lærer, pædagoger og skolepsykologer med henblik på inklusion.


H – Handicapforståelse
V – Visuel støtte
A – Assessment/vurdering
S – Struktur
K – Konkret
O – Organisering
Skrevet af Karin Høgh