Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #9 Åbenhed og information er det bedste....

09/08/2014 21.21

 

Case:  Maja vil helst sidde og tegne

 
Maja går i 2.klasse. Maja har diagnosen ADHD. 

Udadtil er Maja én af ”de stille piger” i klassen. Men indeni har Maja det rigtig svært. Hun leger ikke med nogen i klassen, men har det bedst, når hun sidder alene med en bog eller en tegneserie. Hun kan også lide, når de skal tegne i SFO’en, for dér behøver hun ikke sige noget, mens de alle sammen hygger sig med at tegne. 

Når klassen skal på tur, så får Maja tit ondt i maven om morgenen. Hun ved ikke rigtig hvorfor – hun ved bare, at det er hver gang de skal noget andet end det, som de pleje og hun ikke er klar over, hvad de skal. 
Når man har et barn med ADHD i skolealderen, så er det vigtigt, at samarbejdet med skolen er baseret på åbenhed.

Det er forældrene til barnet, der kender barnet bedst og denne viden er uvurderlig for at både de professionelle, klassen og de andre forældre i klassen kan være medspillere i at inkludere barnet med ADHD. 

I Majas tilfælde skal de professionelle være opmærksomme på at informere Majas forældre i god tid, så de kan nå at forberede Maja på ændringerne og evt nå at tale med Maja om, hvor de skal hen.

Små ændringer som at skulle have vikar har meget stor betydning for børn med ADHD. Derfor er det vigtigt at de professionelle varsler om ændringer i god tid. Derudover vil det være godt for en pige som Maja at de professionelle er til stede dér, hvor hun er sammen med de andre børn, så de professionelle kan hjælp hende med at italesætte, hvad der sker i legen eller i gruppearbejdet.

De andre elever i klassen kan være med til at hjælpe Maja med at blive inkluderet ved dels at de er klar over, hvor det er svært for Maja og dels at de med denne viden kan hjælpe Maja til at være med i de fællesskaber, der er i klassen. 

I undervisningssammenhænge kan de eksempelvis hjælpe Maja med at huske hende på, hvilken klasseaktivitet, der er den næste.
I lege kan de ligeledes hjælpe Maja med at føle sig inkluderet ved at spørge om hun vil være med og tydeliggøre legene for hende.

Når de andre forældre i klassen ved, hvilke behov de forskellige børn i klassen har, så er det også lettere for dem at forholde sig til og derved være med til at inkludere alle børn i klassen. I Majas tilfælde kan de andre forældre være med til at inkludere Maja ved at invitere hende med hjem, men inden have forberedt hende på, hvad de kan lave. Det vil også være en fordel at forberede barnet med ADHD på, hvad klassen skal lave til eksempelvis børnefødselsdag.

Vigtig viden for barnet med ADHD: 

  • Hvad (skal jeg lave, indhold)? Hvorfor (skal jeg lave en given aktivitet, mening)?

  • Hvor (skal jeg lave en given aktivitet, placering)?

  • Hvornår (skal jeg lave en given aktivitet, tidshorisont/forudsigelighed)?

  • Hvor længe (skal jeg lave en given aktivitet, tidsperspektiv)?

  • Hvordan (skal jeg lave det, metode)?

  • Hvem (skal jeg lave en given aktivitet sammen med, relationer børn/voksen)?

  • Hvad (skal jeg lave bagefter, indhold og forudsigelighed)?

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus


Inklusion online trækker på flere dygtige eksperter og kilder i forbindelse med dette ekursus.

Charlotte Andersen er uddannet lærer og har arbejdet som AKT- og SSP-lærer på Skolen ved Søerne på Frederiksberg, på Familieskolen i Gladsaxe, hvor man yder flerfamilieterapi, og på dagbehandlingsskolen Sputnik.

Nu arbejder hun i Specialafdelingen  i Gladsaxe kommune.

Charlotte Andersen har skrevet bogen "Bevar roen" på forlaget Dafolo.

Hun har i mange år holdt foredrag om skole-hjem-samarbejdets betydning for elevernes trivsel og har udviklet metoden Trivselsgrupper.
 
Charlotte Andersen holder  foredrag og kurser om undervisning og tilgange til børn med ADHD.

Link til "Bevar Roen" på Inklusion Onlines webshop. 

 
Skrevet af Karin Høgh