Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #4 Autisme - hvad er det?

04/08/2014 17.10

Børn med autisme er meget forskellige, trods en måske enslydende diagnose.

Man siger, at hvis du har mødt en person med autisme, så har du mødt én person med autisme.

Derfor er det vigtigt, at du så tidligt som muligt, lærer barnets særlige profil at kende - og her er forældrene din unikke samarbejdspartner.

Men hvor skal du starte?
Hvad er vigtigt at vide?
Der er jo forskel på at være hjemme og i skole, men ved at afdække en række områder og kende barnets reaktioner er du et langt stykke på vejen mod et gode læringsforløb.

Områder der er gode at få afdækket er f.eks.:
•   Har barnet sanseforstyrrelser (især lyd, lys eller lugt)?
•   Har barnet brug for særlig forberedelse før aktiviteter?
•   Er der behov for pauser før og efter aktiviteter?
•   Hvordan har barnet det med andre børn og relationer?

Case: Laura holder sig for ørerne 

Laura går i 3. klasse. Hun har det svært i skolen. Hun bliver hurtigt ked af det og forvirret. Nogle gange sidder hun og holder sig for ørerne. Hun kommer nemt i konflikt med de andre piger og trækker sig fra gruppen. I frikvarteret søger hun hen i et hjørne i stedet for at være for sig selv i stedet for at lege med de andre. Lauras forældre fortæller, at hun også er helt udmattet, når hun kommer hjem og at hun ikke har lyst til at komme i skole om morgenen. De andre driller, synes Laura, men læreren har ikke oplevet drilleriet.

Det svære sociale sprog

Et barn med autisme har svært ved at tyde sociale signaler og forstå andres hensigter. De kan have svært ved at sortere i indtrykkene og bliver derfor overvældet.
 
Meget af det som vi andre opfatter intuitivt - det sociale samspil, ansigtsmimik, kropssprog osv. er svært for mennesker med autisme at forstå. De kan derfor have brug for hjælp til at sortere i indtrykkene.
 

Sådan kan du støtte de sociale relationer

Det kan være svært for et barn med autisme at indgå i sociale relationer, da de kan virke overevældende. Men du kan hjælpe barnet ved f.eks. at lave legeaftaler for frikvarteret og sætte barnet sammen med andre i mindre grupper. Du kan også støtte barnet ved at lægge pauser ind i løbet af dagen eller aftale et særligt sted, hvor barnet kan gå hen, hvis det har brug for en pause.

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus

 
Inklusion online trækker på flere dygtige eksperter og kilder i forbindelse med dette ekursus.

Kathrine Felland Gunnlögsson er mor til to børn, hvoraf den ældste er autist.

Hun  skriver på bloggen "Autismetanken".

Kathrine er cand. mag i dansk og arbejder for tiden arbejder for tiden bl.a. med inklusionsprojektet playon i DGI Storkøbenhavn.

Tip

Brug forældrenes viden om barnet
Husk pauser og giv barnet mulighed for at trække sig, hvis det bliver for meget
Giv korte beskeder direkte til barnet

Se for eksempel i  denne video, hvordan et barn med autisme oplever en lærer give instrukser.

Autisme Paradoks - Skole

Skrevet af Karin Høgh