Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #7 Ugeskemarevolutionen

07/08/2014 14.49

Ugeskemaet er en helt ny måde at organisere undervisningen på – en revolution af folkeskolen.

Karina Winther og Lene Theill, som har udgivet bogen UgeskemaRevolutionen, har sluttet sig til ekspertholdet på Inklusion Onlines ekursus i inklusion. Det skyldes, at Ugeskemaet også er et godt værktøj til at understøtte inklusionen i Folkeskolen.

Ugeskemaet gør op med den traditionelle skemastruktur med én klasse, én lektion, ét fag og én lærer på et fast tidspunkt hver eneste uge hele året. Eleverne arbejder på en måde, der ligner den, de vil møde senere i livet.
 
Ugeskemaet går kort fortalt ud på, at alle de opgaver eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I begyndelsen er opgaverne ens for alle, men ret hurtigt kan skemaet bruges til at differentiere, så der er forskel på, hvilke opgaver eleverne skal lave. Nogen er hurtige, andre mere grundige, og børn med særlige behov kan tilgodeses.

Tip!

Du kan gratis downloade Ugeskemaet i Word-format og ikoner via UgeskemaRevolutionen.dk - lige til at udfylde og tage i brug.

Du kan indføre Ugeskemaet når som helst i skoleforløbet. Hvis Ugeskemaet indføres tidligt, undgår du, at der er nogle børn, der når at have nederlagsfølelser.

De får ikke oplevelsen af, at skolen bare er pligt og tvang. De har kun en positiv vinkel på skolearbejdet.
Karina Winther anbefaler at indføre Ugeskema fra den allerførste dag i 1. klasse.

Se her eksempler på, hvordan den nye skole i Horsens har brugt ugeskema. 

 

Case:  Fra kontrontation til gå-på-mod

 
I 4. klasse havde klassens lærere mange konfrontationer med Carl og Malthe i undervisningen. 
 
Begge drenge har nogle særlige vanskeligheder, der gjorde, at de blokerede og ofte havnede i konflikt med både lærere og kammerater. 
 
Især deres matematiklærer havde store vanskeligheder med at få dem i gang, til trods for at drengene var fagligt dygtige. 
 
“Det er kedeligt,” var en af deres hyppige replikker.

Efter en kort introduktion om, hvordan Ugeskemaet fungerer, var drengene klar. “Er du ikke snart færdig med at forklare?”, sagde Carl til sin lærer, “så vi kan få lov at gå i gang.”

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus


Karina Winther er AKT-lærer, forfatter og foredragsholder.
 
Karina Winther er sammen med Lene Theill forfatter til bogen "UgeskemaRevolutionen – Folkeskole med overskud til alle", der blev udgivet på Forlaget Reflexion i november 2012. Bogen giver praktiske anvisninger på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.
 
Karina Winther har som klasselærer med op til 28 elever i klassen udviklet og indført Ugeskemaet i alle sine klasser og har haft elever med særlige behov inkluderet.
 
Som AKT-lærer har hun vejledt kolleger i forbindelse implementeringen af Ugeskema i mange klasser. Karina har opbygget og udviklet AKT-funktionen (Adfærd-Kontakt-Trivsel) på to skoler. Konflikthåndtering via mediation er en integreret del af hendes arbejde, og hun underviser jævnligt klasser i at håndtere konflikter. 
 
Karina har lang erfaring med specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning og forebyggende indsats. Som foredragsholder og konsulent tager Karina gerne rundt på landets skoler, og hun er også gæstelærer på Professionshøjskolen UCC i København. 

Link til "UgeskemaRevolutionen" på Inklusion Onlines webshop. 
Skrevet af Karin Høgh