Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #17 Krav - Krav - Krav

22/08/2014 21.07

Alt det, vi skal, kan kvæle enhver lyst. For børn med særlige behov er det ikke bare lysten, der forsvinder. De er selv ved at blive kvalt og kan reagere meget voldsomt i krav-situationer.
 
Vi skal kunne rumme barnets afmagt i forhold til et krav uden selv at blive afmægtige - ellers risikerer vi som lærere at optrappe konflikter med eleverne. En konflikt kan eksempelvis nemt opstå, når vi som autoritet forventer, at eleven straks går i gang med en opgave, men oplever, at barnet ikke umiddelbart accepterer det og i stedet kvitterer med brok. Det er vigtigt, at vi kan rumme den slags modvilje. Elever må gerne være utilfredse - du behøver ikke at gå i dialog med dem omkring det. Bare rum det. Og forvent så i øvrigt, at han gør det, du har bedt om.
 
Hvis du sørger for, at han har en kattelem eller et alternativt valg, optrapper du ikke en konflikt. Du kan for eksempel sige: “Jeg regner med, at du går i gang, når du har været ude at sjippe”, eller “Du må også lave det ude i fællesområdet”. Så trækker du dig væk, det giver barnet mulighed for at gøre, det  du forventer.

Case: Kattelem fremfor magtkamp


I 4. klasse havnede Benjamin ofte i voldsomme konfrontationer med sin matematiklærer. Han hadede matematik, kedede sig og syntes, at han var dårlig til faget. Hans lærer havde svært ved overhovedet at få ham i gang. Allerede i den første time med Ugeskema ændrede det sig. Da kravene blev ændret til ting, han måtte, blev det som ved et trylleslag anderledes. Benjamin er rigtig glad for matematik nu, hvor de har Ugeskema.
 
Med Ugeskema bliver eleverne ikke så ofte bragt i de krav-situationer, der kan være svære for dem at håndtere. De har hele tiden mange valgmuligheder og ting, de må. De ved godt at tingene skal laves, men de har selv indflydelse, og det gør en stor forskel.

Du kan gratis downloade Ugeskemaet i Word-format og ikoner via UgeskemaRevolutionen.dk - lige til at udfylde og tage i brug.

Tip!

Når du taler med eleverne, så erstat “skal” med “må”, det gør en kæmpe forskel.

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus

 
Karina Winther er AKT-lærer, forfatter og foredragsholder.
 
Karina Winther er sammen med Lene Theill forfatter til bogen "UgeskemaRevolutionen – Folkeskole med overskud til alle", der blev udgivet på Forlaget Reflexion i november 2012. Bogen giver praktiske anvisninger på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.
 
Karina Winther har som klasselærer med op til 28 elever i klassen udviklet og indført Ugeskemaet i alle sine klasser og har haft elever med særlige behov inkluderet.
 
Som AKT-lærer har hun vejledt kolleger i forbindelse implementeringen af Ugeskema i mange klasser. Karina har opbygget og udviklet AKT-funktionen (Adfærd-Kontakt-Trivsel) på to skoler. Konflikthåndtering via mediation er en integreret del af hendes arbejde, og hun underviser jævnligt klasser i at håndtere konflikter. 
 
Karina har lang erfaring med specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning og forebyggende indsats. Som foredragsholder og konsulent tager Karina gerne rundt på landets skoler, og hun er også gæstelærer på Professionshøjskolen UCC i København. 

Link til "UgeskemaRevolutionen" på Inklusion Onlines webshop. 
Skrevet af Karin Høgh