Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i inklusion: #19 Negative reaktioner

25/08/2014 20.55

Du skal ikke tage barnets negative reaktioner personligt

 
Albert går i 2.klasse. Han spiller på klassens computer i frikvarteret.

Der er lang venteliste og det er lang tid siden han sidst fik lov til at spille.
Da hans tid er gået vil han ikke logge af.

Læreren siger til ham, at han skal logge af nu ellers får han ikke sin tur næste gang.

Albert siger at han lige skal spille FIFA-kampen færdig og at den er færdig omto minutter. Læreren siger, at hvis han ikke logger af nu, så slukker hun computeren. Albert sidder fordybet i sit spil. Læreren slukker computeren på stikkontakten. Albert farer op og kaster computermusen efter læreren og siger at hun er en fed bøsserøv.

Læreren tager fat i Albert og siger at sådan skal han ikke tale til hende. Albert slår ud efter læreren og siger at hun ikke må slå ham.

Albert løber ud af klassen.

Når et barn med ADHD bliver vred, kan det virke som om det slår klik.
Barnet kan blive meget voldsomt: slå, sparke, rive, bide, kaste med ting etc.

Det er ikke et personligt angreb på dig
Som professionel og som klassekammerat er det vigtigt, at man ikke tager angrebet som et personligt angreb. Det er ikke barnet, der er problemet, det er problemet, der er problemet. Det er barnets vanskeligheder, som kommer til udtryk.

Manglende selvkontrol
Barnet med ADHD mangler evnen til at standse op og tænke sig om.
Bremserne giver os normalt tid til at reflektere over vores handlinger og de konsekvenser, som de medfører.

For et barn med ADHD er det svært at dæmpe de impulsive fysiske handlinger.
Det samme gælder for de følelsesmæssige reaktioner.

Se en liste over tegnene på vrede eller frustration. Listen er fra Charlotte Andersens bog "Bevar roen" udgivet på forlaget Dafolo

Sådan kan du hjælpe barnet med at få større selvkontrol


Mange af de frustrationer, som barnet med ADHD kan have, foregår ofte i de situationer, hvor der et skifte.

Det kan være svært for barnet med ADHD at være fleksibel i sådanne situationer og det vil ofte virke kaotisk for barnet med ADHD, at det skal skifte aktivitet. Derfor er det vigtigt at hjælpe barnet ved at forberede det på, hvor længe det skal lave en given aktivitet, med hvem og hvad det skal lave bagefter. 

Når man laver aftaler med barnet, giver det også en ro for barnet, at det ved hvad det skal. Her vil et skema med en tidsoversigt hjælpe ligesom et stopur/timer også kan vise barnet, hvor længe aktiviteten varer. Hvis barnet har svært ved at overholde aftalen, så kan man vurdere om det er ok, at give barnet to minutter mere. Herefter kan man så sætte krav om at barnet skal slukke computeren selv ellers gør læreren det. Men det er vigtigt hele tiden at lave aftaler eller advare barnet om at det er det, som man gør. 

Tip
Brug tjeklisten fra bogen Bevar roen (Dafolo)  (Dowload her) til at finde ud af, hvilke vanskeligheder barnet har og i hvilke situationer vanskelighederne opstår.

Herefter er det vigtigt at finde frem til, hvilken indsats du som professionel skal sætte i værk for at hjælpe barnet.

Det kan også være en opgave for fællesskabet, at de skal hjælpe hinanden med deres individuelle udviklingspunkter.
 

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus


Inklusion online trækker på flere dygtige eksperter og kilder i forbindelse med dette ekursus.

Charlotte Andersen er uddannet lærer og har arbejdet som AKT- og SSP-lærer på Skolen ved Søerne på Frederiksberg, på Familieskolen i Gladsaxe, hvor man yder flerfamilieterapi, og på dagbehandlingsskolen Sputnik.

Nu arbejder hun i Specialafdelingen  i Gladsaxe kommune.

Charlotte Andersen har skrevet bogen "Bevar roen" på forlaget Dafolo.

Hun har i mange år holdt foredrag om skole-hjem-samarbejdets betydning for elevernes trivsel og har udviklet metoden Trivselsgrupper.
 
Charlotte Andersen afholder  foredrag og kurser om undervisning og tilgange til børn med ADHD.

Link til "Bevar Roen" på Inklusion Onlines webshop. 
Skrevet af Karin Høgh