Køb nu - betal, når du vil
 Ingen smittefare her - sender alle hverdage

Ekursus i Inklusion: #22: Udfordringer til alle

28/08/2014 14.59

Udfordringer til alle

Der kan være et enormt spænd mellem niveauerne i en 4. klasse med 25 elever.

Som klasselærer var det en stor mundfuld for Karina Winther.

Jeppe var ekstraordinært godt begavet på alle områder - både fagligt og socialt. Han skrev en dansk afgangsstil i slutningen af 4. klasse. En af udskolingslærerne vurderede stilen til at ligge over middel for en afgangselev.

I samme klasse gik en dreng, som var svært ordblind. Så samtidig med, at Jeppe skrev afgangsstil, kæmpede Mikkel med at lære at læse. Så stort var det faglige spænd.

En fælles undervisning for alle på samme niveau ville aldrig have givet mening. Derfor var læreren nødt til at gøre noget anderledes. Se i videoen, hvordan UgeskemaRevolutionen  giver læreren mere overskud til at tilrettelægge undervisningen, så der bliver udfordringer til alle. 
 

 Når du bruger Ugeskemaet, bliver der stor spredning på, hvor eleverne befinder sig rent fagligt. Der sker nemlig det, at de dygtigste får udnyttet deres potentiale langt bedre, så de kommer meget længere.

De svageste bliver ikke svagere. Dem får du i virkeligheden løftet højere op. Der bliver en kæmpestor forskel på elevernes kunnen, og den ligger først og fremmest i, at du ikke begrænser nogen til kun at nå til midten. Du får løftet overlæggeren højere op og får bunden bedre med. De svageste elever oplever faktisk succes hele tiden, fordi de kan leve op til deres egne mål, som de selv har været med til at sætte.

Lærere, som begynder at bruge Ugeskemaet hører nogle gange forældrene bekymre sig om, hvorvidt der kunne opstå drillerier mellem børnene, når de arbejder med Ugeskema på forskellige niveauer. Det har Karina Winther aldrig oplevet. Tværtimod øger det forståelsen af forskellighed.  Du tilpasser opgaverne, så de svarer til det, de hver især har brug for at lære, og at ingen skal spilde sin tid på at sidde og lave noget, de allerede kan. Det kan de godt forstå, eleverne - og med tiden også alle forældrene.

Tip!


Du kan gratis downloade Ugeskemaet i Word-format og ikoner via UgeskemaRevolutionen.dk - lige til at udfylde og tage i brug.

Når du vil differentiere på Ugeskemaet, kan du udbygge skemaet med hvide, grå og sorte felter:    

- Hvide felter er de opgaver, eleven skal lave.    
- Grå felter, er de opgaver, eleven må lave, når alle de hvide er løst.    
- Sorte felter er de opgaver, eleven ikke skal lave, fordi de enten er for lette eller for svære.

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus


Karina Winther er AKT-lærer, forfatter og foredragsholder.
 
Karina Winther er sammen med Lene Theill forfatter til bogen "UgeskemaRevolutionen  – Folkeskole med overskud til alle", der blev udgivet på Forlaget Reflexion i november 2012. Bogen giver praktiske anvisninger på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.
 
Karina Winther har som klasselærer med op til 28 elever i klassen udviklet og indført Ugeskemaet i alle sine klasser og har haft elever med særlige behov inkluderet.
 
Som AKT-lærer har hun vejledt kolleger i forbindelse implementeringen af Ugeskema i mange klasser. Karina har opbygget og udviklet AKT-funktionen (Adfærd-Kontakt-Trivsel) på to skoler. Konflikthåndtering via mediation er en integreret del af hendes arbejde, og hun underviser jævnligt klasser i at håndtere konflikter. 
 
Karina har lang erfaring med specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning og forebyggende indsats. Som foredragsholder og konsulent tager Karina gerne rundt på landets skoler, og hun er også gæstelærer på Professionshøjskolen UCC i København. 
Skrevet af Karin Høgh